لیست قطعات موجود

جهت خرید قطعات و یا سفارش قطعاتی که در لیست نیست، لطفا با ما تماس بگیرید

سوکت 6 پین دسته سیم

سوکت 6 پین پاور

سوکت 8 پین گرافیک

سوکت 18 پین دیتا

سوکت ایستاده 18 پین دیتا

سوکت 20 پین دیتا

سوکت ایستاده 20 پین دیتا

سوکت ایستاده 14 پین دیتا

سوکت 10 پین دیتا

سوکت ایستاده 10 پین دیتا

کابل دیتا 14 پین

کابل دیتا 18 پین

کابل دیتا 20 پین

کابل دیتا 24 پین

کابل دیتا 10*2 به 20 پین

کابل‌شو 10 و 16

PCIX سوکت 36 پین

AC انواع جک

سوکت برق سرامیکی

UPS سوکت برق

سوکت 4 پین مینی

سوکت نر مینی

سوکت بین راهی مینی

سوکت خطی 3 و 4 پین